menu

การจัดส่ง

ฉันจะได้รับสินค้าของฉันหลังจากสั่งซื้อได้เร็วแค่ไหน

มีสองปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินว่าคุณจะได้รับแพคเกจของคุณเมื่อใด

     สินค้าในระหว่างกำลังดำเนินการ: สินค้าในระหว่างกำลังดำเนินการคือเวลาที่ผู้ขายจะเตรียมรายการสำหรับการจัดส่ง มีเวลาในการจัดเตรียมสินค้าต่างกันสำหรับรายการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ มักใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 5 วันทำการในการดำเนินการ